Agenda

Opening Het Geheugentheater
zaterdag 30 september 2017 om 15.00uur

Niek Hendrix maakt schilderijen die hij baseert op reeds bestaande beelden en plaatst ze in grote kabinetten. Via het schilderen en rangschikken van de beelden, wil hij er achter komen waarom beelden worden gemaakt en op wat voor manier ze op ons inwerken. Hoe vertalen wij de boodschap die een beeld wil overdragen, en waarom accepteren we hem de ene keer wel en de andere keer niet? Door een grote verscheidenheid aan beelden met elkaar te combineren, botsen verschillende werkelijkheden op elkaar en komen nieuwe verbindingen tot stand. Verbindingen die ons op een andere manier over waarheid en werkelijkheid doen nadenken.

In De Ketelfactory bouwt Niek Hendrix zijn monumentale kabinetten uit tot een ruimtevullende installatie.