‘Ontmoeting 2’, editie 1 en 2
Karin van Pinxteren, Henk Olijve en Roland Schimmel

11 september 2009 - 29 november 2009

Karin van Pinxteren is de spil binnen de tentoonstelling ‘Ontmoeting 2’, waarvoor zij Henk Olijve en Roland Schimmel heeft uitgenodigd. In de periode van voorbereiding begonnen zij aan een intensieve dialoog, die resulteert in een dynamische tentoonstelling van wisselende ontmoetingen en verschuivingen. De handeling en de ruimtelijke existentie bepalen twee maanden lang de tentoonstellingsplek. De eerste editie van de tentoonstelling, met Henk Olijve, staat in het teken van de handeling. Het bezig zijn, afwachten, nadenken en het zien van sporen leiden tot een verhalende structuur in de tentoonstelling. In de tweede editie, met Roland Schimmel, wordt een ruimtelijke ervaring opgeroepen die directe aandacht opeist. De handelende personages zijn verdwenen, de aanwezigen zijn de bezoekers zelf die een fysiek onderdeel worden van de werken. Karin van Pinxteren maakt een werk dat gedurende de hele tentoonstellingsperiode transformeert. De dynamiek van de samenwerking tussen de drie kunstenaars, werkt door in de Distillatie die de kunstenaars hebben samengesteld en die een wervelende context biedt aan hun presentaties in de tentoonstellingsruimte.

Karin van Pinxteren

Karin van Pinxteren onderzoekt in haar de werk de fysieke tegenstelling tussen ‘benaderen’ en ‘afstand’ en het psychische spanningsveld tussen ‘toenadering’ en ‘afstandelijkheid’. Ze gebruikt daarvoor verschillende disciplines. Zo staat in haar performances een protocollaire vrouw centraal. In haar twee- en driedimensionale werk krijgt haar onderzoek onder andere vorm in grote installaties, zoals de ‘Existentiële interieurs’ die een beeld geven van de ruimte waarin ze worden getoond. Haar werk is een aaneenschakeling van notities over het bekende en het onbekende, over pogingen tot communicatie en vraagstellingen over kunst.

Henk Olijve

In De Ketelfactory maakt Henk Olijve een wandschildering die hij gedurende de tentoonstelling elke week zal veranderen en uitbreiden met nieuwe elementen. Hij wil de kijker steeds opnieuw prikkelen. Het werk zal meer vragen oproepen dan beantwoorden. Op zijn schilderijen verrichten identieke personages (steeds Olijve zelf) geconcentreerd een bepaalde handeling. De handeling lijkt niet gefixeerd, maar almaar door te gaan en cyclisch te worden. De situatie waarin de personages zich bevinden staat centraal.

Roland Schimmel

Roland Schimmel stuurt aan op een visuele kortsluiting. Hij manipuleert de waarneming op het niveau van haar onbewuste reflexen. Nabeeld en nabeeldwerking, en daarmee het kijken als dynamisch proces, staan centraal. Wanneer beeld en (geschilderd) nabeeld tegen het organische proces van de waarneming in gelijktijdig ineen worden geperst, ontstaat een onhoudbare druk. Werkelijkheid en schijn lijken interactief vanuit het oog op het doek te worden geprojecteerd. Dit gebeuren brengt een enerverend gevoel van machteloosheid teweeg. Speciaal voor De Ketelfactory maakt hij ‘Zwarte Zon’, een muurschildering met daarop de projectie van een video-animatie. Een grote witte wand wordt omgetoverd tot een bewegend, driedimensionaal beeld.

distillatie ‘In de coulissen van het universum’

Datum: 8 november 2009
Met medewerking van: Karin van Pinxteren, prof. dr. Harm Habing, Alex de Vries en ds. Jessa van der Vaart

Karin van Pinxteren. In de coulissen van het universum
‘Als beeldend kunstenaar denk ik vanuit beeld, maar bij de gedachte over het universum als eindige ruimte kan ik me niets in beeld voorstellen. Hoewel ik fotografisch denk over het heelal, komt er iets ander uit mijn handen. Ik denk in ruimte, en daarom zit mijn fascinatie vooral in de vraag waar en hoe het ruimtelijke eindigt.’ Karin van Pinxteren spreekt over de onmachtige verhouding van de mens tot het universum en over de verbeelding die dat vrijmaakt bij de kunstenaar.

Prof. dr. Harm Habing. Ook het doen van wetenschappelijk onderzoek is kunst
‘De nu bekende grootte van het heelal is een onvoorstelbare ruimte waar naast de aanwezigheid van het sterrenstelsel in graden het absolute nulpunt heerst. Die ruimte is vanaf de aarde in de nacht te zien. Het verdwijnen van het daglicht maakt de persoonlijke ruimte kleiner, maar de ruimte van het universum groter. Dichtbij is niets meer te zien, ver weg is juist meer te zien. De beeldende kunst en de wetenschap hebben door de eeuwen heen visies en bevindingen verbeeld, als religieus model, als wetenschappelijk model, als verhalend model.’ Astronoom prof. dr. Harm Habing spreekt over de invloed van levensvisies en beroepen op onze verbeelding van het universum.

Alex de Vries. Hoop, geloof en liefde
‘Wetenschap en geloof gaan over hetzelfde: over iets wat we niet weten. Wetenschap benadert dat onbekende gebied op rationele wijze door kennis en feiten te verzamelen en die ten opzcihte van elkaar te onderzoeken door middel van veelzijdige experimenten die methodisch worden vastgelegd. Geloof heeft niets proefondervindelijks. “Waarheid” is in religie net zo onwillekeurig als de grootheden die daarmee in de kunst in één adem worden genoemd: het schone en het goede.’ Schrijver, adviseur en uitgever Alex de Vries spreekt over de zin van het leven.

Ds. Jessa van der Vaart. Hemel en aarde
‘Als wij nadenken over het universum, dan zegt de Bijbel dus: “hemel en aarde”. Ongetwijfeld hebben de Bijbelschrijvers bij het woordje “hemel” gedacht aan de ruimte boven ons hoofd. Maar dat is nog niet alles. De hemel is vooral een beeld, een symbool voor de verborgenheid van God. Hij is verborgen voor het menselijk oog.’ Theoloog en predikant Jessa van der Vaart spreekt over ons beeld van God en de hemel.

videoportret

publicatie

Bij ‘Ontmoeting 2’ verschijnen drie publicaties, ‘Karin van Pinxteren’, ‘Henk Olijve’ en ‘Roland Schimmel’. Uit de inleidingen van Winnie Teschmacher:

Over Karin van Pinxteren: “De Ketelfactory is veranderd in een ruimtelijk podium waarin toenadering en beslotenheid, de thematiek van Van Pinxteren, de drager is. De passie van deze totaalkunstenares heeft zich voortgezet in de samenwerking naar een fascinerende Distillatie. De bewandelde wegen gonzen na in deze publicatie.”
bestellen

Over Henk Olijve: “In het werk van Henk Olijve speelt de kunstenaar zelf de hoofdrol. De geschilderde taferelen lijken een verhaal te vertellen, maar als je dat wilt ontrafelen blijf je als kijker met veel vragen achter. Het volgen van het ontstaan van de wandschildering gaf iedere keer weer een “extra” Henk, die tijdelijk deel uitmaakte van het tafereel op de wand. De wand is weer wit, de beelden vastgelegd in deze publicatie.”
bestellen

Over Roland Schimmel: “De schildering en projectie samen geven ieder ogenblik een nieuwe waarneming: van chaos tot rust, van veel beelden tot één vloeiend beeld. Tijd wordt een ondergeschikte factor. Het neemt je mee naar een wereld van licht en ruimte, en dat gebeurt alleen door je over te geven aan je eigen waarneming.”
bestellen

artikelen

Het rode tapijtje nodigt je ten dans, Peter Henk Steenhuis in Trouw

Zo kijken onze ogen, Peter Henk Steenhuis in Trouw

pers

persbericht #2