Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mei 2018
In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. De Ketelfactory neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat De Ketelfactory zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Soort persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:

 1. nieuwsbrief: naam, e-mailadres, datum van inschrijving
 2. uitnodigingen: naam, adres, woonplaats, e-mailadres
 3. Vrienden: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, datum van aanmelding, betalingsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens

De Ketelfactory gebruikt uw persoonsgegevens om:

 1. u de digitale nieuwsbrief van De Ketelfactory te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u op ieder moment kunt opzeggen. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.
 2. u de uitnodigingen voor tentoonstellingen van De Ketelfactory per post te kunnen toesturen. U kunt deze service stopzetten door een bericht te sturen aan info@deketelfactory.nl. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.
 3. Vrienden van De Ketelfactory te kunnen uitnodigen voor (exclusieve previews van) tentoonstellingen en hen te attenderen op speciale Vriendenacties. U kunt u op elk moment afmelden als Vriend door een bericht te sturen aan info@deketelfactory.nl. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.

ReCAPTCHA
Deze website is beveiligd met reCAPTCHA.  De privacy en service terms van Google zijn van toepassing:

Bewaren gegevens

De Ketelfactory bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens;
 • het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.

Contactgegevens

De Ketelfactory | Hoofdstraat 44 | 3114 GG Schiedam
tel. 010 – 473 81 23 | info@deketelfactory.nl | www.deketelfactory.nl