‘Over Johan’
Johan Meijerink

7 september 2012 - 11 november 2012

Toen Johan Meijerink in september 2011 overleed, liet hij een oeuvre na dat even prachtig als gesloten is. Hij was een zwijgzame kunstenaar. Zijn werk lijkt even verstild. Is het de behoedzaamheid van de minimalist die de objecten geheel zichzelf wil laten zijn en voor zich wil laten spreken? Of betreden we eerder de stilte van een zen-tuin? Johan was daar een groot liefhebber van.
Experts uit de kunstwereld, met verschillende visies op het werk, richten De Ketelfactory tweemaal in. Zij kunnen putten uit een speciaal voor de gelegenheid gemaakte kast, waarin een groot aantal werken van Meijerink is bijeengebracht. Cathy Jacob is als hoofd presentaties van Museum Boijmans Van Beuningen zeer ervaren in het maken van tentoonstellingen. Catalijn Ramakers heeft als galeriehouder van Johan Meijerink samen met hem veelvuldig presentaties van zijn werk ingericht. Levert het verschil in afstand tot het oeuvre verschillende presentatievormen op? Helpen die ons het werk te duiden en te plaatsen? We hopen op antwoorden, waarbij de kans groot is dat die al kijkend, en zwijgend, tot stand komen.

Johan Meijerink

Johan Meijerink (1948-2011) werkte met zeer elementaire vormen en betrok vaak de sokkel bij het beeld. In die zin is er een verband met het werk van Constantin Brancusi. Beide kunstenaars konden eindeloos variëren met de opstellingen van hun beelden én toonden zich ambachtsman.
Elk beeld van Johan Meijerink getuigt van het stille geduld dat nodig is om een perfecte ronding te polijsten. Tijdens het langdurige proces worden de objecten teruggebracht tot basisvormen als bol en cilinder: kernachtig en volmaakt, en daardoor als ‘stil’ en ‘tijdloos’ te ervaren. Zijn beelden zijn monumentaal, ondanks de bescheiden formaten.
Het is een oeuvre dat uitnodigt tot presentaties waarin op verschillende niveaus verbindingen worden gelegd.

distillatie ‘Geërfde stilte’

Datum: 14 oktober 2012
Met medewerking van: Sandra Smets, Willie Stehouwer, Olphaert den Otter, Ingrid van Santen, Cathy Jacob, Catalijn Ramakers, Trompenburg Tuinen en Arboretum Rotterdam

Sandra Smets in gesprek met Olphaert den Otter en Willie Stehouwer
Kunstcriticus Sandra Smets spreekt met Willie Stehouwer en Olphaert den Otter over hun leven en vriendschap met Johan Meijerink.
Kunstenaar Olphaert den Otter vindt dat de sculpturen van Johan Meijerink de kijker voor een raadsel plaatsen, omdat je eigenlijk niet precies weet hoe ermee om te gaan. De rust die partner Willie Stehouwer in Johan zo aantrekkelijk vond, ziet zij terug in zijn werk.

Ingrid van Santen in gesprek met Cathy Jacob en Catalijn Ramakers
Kunsthistoricus Ingrid van Santen interviewt Cathy Jacob, hoofd presentaties van Museum Boijmans Van Beuningen, en Catalijn Ramakers, galeriehouder van Johan Meijerink, over de presentaties die zij in De Ketelfactory maakten van het werk van Johan.
Cathy Jacob omschrijft Johans werk als ‘een parel die er opeens ligt’. Haar treft vooral de tijdloosheid, de rust en ingetogenheid die de sculpturen uitstralen. Toen Catalijn Ramakers voor het eerst een werk van Johan in een tuin bij een klant zag staan, sloeg haar hart een paar tellen over.

Monografie
Na de gesprekken vindt de presentatie plaats van de monografie van Johan Meijerink. De teksten in de monografie werden geschreven door Jan van Adrichem, Olphaert den Otter en Frits de Coninck. Een uitgave van Clio, Rotterdam. Het boek bevat een compleet overzicht van het oeuvre van de kunstenaar, dat tussen 1972 en 2011 ontstond.

De Distillatie eindigt met een bezoek aan de Trompenburg Tuinen en het Arboretum Rotterdam.

videoportret

publicatie

Uit de tekst van Ingrid van Santen: “De spirituele geladenheid van bepaalde plekken in het landschap, prehistorische monumenten, tempels, stupa’s, barokke kerken of Zen-tuinen, is terug te vinden in Johans oeuvre. In de kern vind ik het werk van Johan raadselachtig,” vertelt Olphaert den Otter. “Je kunt zeggen dat het alle trekken van minimalistisch werk heeft, maar het gedraagt zich niet zo. Het is heel eenvoudig en het ziet er op een bepaalde manier fundamenteel uit, maar je ervaart ook referenties naar dingen buiten de kunst, wat voor minimalisten in feite niet geoorloofd is. Daar speelt de zwijgzaamheid van Johan ons parten. Die past wel weer prachtig bij een Zenmeester die geen uitsluitsel geeft, alleen vragen stelt.”
bestellen

pers

persbericht