‘Revealing the Invisible’
Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield

10 september 2010 - 31 oktober 2010

De kunst van Stansfield/Hooykaas bestaat vooral uit sculptuur, geluid, stilstaand beeld en gefilmd materiaal. Met ‘Revealing the Invisible’ stelt Madelon Hooykaas een expositie samen die gericht is op het ervaren van ruimtelijkheid en de diepere lagen van de kunstwerken. Speciaal voor De Ketelfactory maakt zij de video-installatie ‘Mount Analogue’. Deze installatie vormt het uitgangspunt van het filosofische en poëtische essay ‘Kunst en aandacht’ dat Dorothea Franck schreef over het oeuvre van Stansfield/Hooykaas en de tentoongestelde werken in De Ketelfactory in het bijzonder.

Het oeuvre van Stansfield/Hooykaas geniet grote internationale bekendheid. Hun werken zijn onder meer tentoongesteld in Sydney (Biënnale), Kassel (Documenta) en Londen (Whitechapel Gallery), en het maakt onder andere deel uit van de collecties van het Stedelijk Museum (Amsterdam) en het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. Gelijktijdig met de tentoonstelling in De Ketelfactory, zijn er meerdere werken van Stansfield/Hooykaas te zien in Museum GoudA. Daar wordt onder andere het bekende werk ‘From the Museum of Memory’ (in bruikleen van het Stedelijk Museum, Amsterdam) getoond. Deze duotentoonstelling zal later dit jaar verder reizen naar Glasgow, Schotland.

Begin september 2010 verschijnt het boek ‘Revealing the Invisible. The Art of Stansfield/Hooykaas from Different Perspectives’ bij Uitgeverij de Buitenkant. In dit rijk geïllustreerde boek wordt door elf internationale auteurs het werk van Stansfield/Hooykaas belicht.

Madelon Hooykaas

Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield zijn mediakunstenaars van het eerste uur. Zij werkten sinds 1972 samen. Het kunstenaarsduo heeft altijd geëxperimenteerd met de nieuwste technologieën en ontdekkingen op audiovisueel gebied. De kunstenaars maakten naast video-installaties ook sculpturen voor de openbare ruimte. In hun werk hebben zij unieke associatieve principes ontwikkeld tussen beelden, woorden en geluid. Hun oeuvre gaat over ruimte en tijd: de getijden, de cyclus van de seizoenen en natuurlijke elementen uit de fysica, zoals radiogolven en magnetische velden. Ze maken gebruik van video en fotografie, gecombineerd met onder andere materialen als steen, aluminium, glas, fosfor en water. In bijna al hun werk verwijzen zij expliciet naar de aarde en de natuur, en spiritualiteit maakt deel uit van hun levensfilosofie. Hoewel Elsa Stansfield in 2004 onverwachts overleed, zet Madelon Hooykaas hun gedachtegoed voort. In De Ketelfactory zijn een aantal oudere werken te zien (o.a. het werk ‘Horizon’, in bruikleen van het Stedelijk Museum, Amsterdam), in combinatie met de nieuwe videoinstallatie ‘Mount Analogue’.

distillatie ‘Deep Looking’

Datum: 26 september 2010
Met medewerking van: Dorothea Franck en Erik Hagoort

Dorothea Franck over kunst en aandacht 
Waarom kunst? Wat hebben wij eraan? Is kunst meer dan een duur soort vermaak? Maakt kunst een verschil in je leven, ook als je geen kunstenaar bent? Aan de hand van het werk ‘Mount Analogue’ en andere werken in de tentoonstelling, spreekt Dorothea Franck over de kunstervaring en de manier waarop kunst deel van het leven kan zijn. Zij is filosofe, taal- en literatuurwetenschapper en dichter. Zij doceerde stijlwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en semiotiek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Dorothea Franck publiceert en adviseert op het gebied van communicatie, ethica en esthetica.

Erik Hagoort en de kunst van het ontmoeten
Erik Hagoort spreekt over ‘Ethiek en het ontmoeten in de kunst’, het onderwerp van zijn proefschrift. Hagoort studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in de verhouding tussen filosofische ethiek en hedendaagse kunst. Hij is kunstcriticus, curator, en docent theorie van de master fine arts opleiding AKV/St. Joost, Breda en Den Bosch.

videoportret

publicatie

Uit de tekst ‘Samenwerken: een terugblik’ van Madelon Hooykaas:
“Voor mij is samenwerking met anderen de essentie bij het maken van kunst. Bij samenwerken denk ik niet alleen aan werken maken met een andere kunstenaar – wat ik vanaf begin jaren zeventig meer dan dertig jaar gedaan heb met Elsa Stansfield (1945-2004) – maar ook met degene die een tentoonstellingsplek leidt, of een curator en de assistenten die helpen bij het inrichten van de expositie, en iedereen die er verder bij betrokken is om het tot een geslaagd geheel te maken. De tentoonstelling in De Ketelfactory, en de evenementen die daar omheen zijn georganiseerd, vormen een heel prachtig voorbeeld van hoe de verschillende elementen samen kunnen komen en op een organische wijze een nieuw geheel kunnen vormen.”
bestellen

artikelen

Samen in de kunsten: Stansfield/Hooykaas – Florette Dijkstra in De Kantlijn

De ontmoeting van Madelon Hooykaas en Elsa Stansfield – Froukje Holtrop in Musis

Revealing the Invisible – Eleanor van Beusekom in Beelden

pers

persbericht