‘Resolutions’
Joost Bakker

5 juni 2011 - 17 juli 2011

Projectruimte De Ketelfactory sluit op geheel eigen wijze aan bij de tentoonstelling ‘All About Drawing’ in het Stedelijk Museum in Schiedam, met een presentatie van tekenaar Joost Bakker.
De tentoonstelling ‘Resolutions’ is een ode aan de zuivere handgetekende lijn: stilstaande lijnen op papier en tot leven gebrachte lijnen in schier oneindige bewegingen op een beeldscherm. In De Ketelfactory zullen ook ‘levende tekeningen’ – zogenaamde ‘Untitles’ – te zien zijn. Het motto dat Joost Bakker meegeeft aan zijn geanimeerde tekeningen is dat snelheid niet de maatstaf is van deze tijd. Integendeel, zij moeten tijdloos zijn, subtiel bewegen of proberen een moment in de tijd te grijpen. Dat levert bezinning op. Bakker speelt graag met taal en omschrijft zijn tekeningen met begrippen als ‘essentiële lichtheid’ en ‘teder fatalisme’.

Joost Bakker

Joost Bakker is een oorspronkelijk en poëtisch talent binnen de jonge Nederlandse tekenkunst. De ideeën van Joost Bakker krijgen vorm in diverse media. Naast de gestage stroom tekeningen voeren ‘levende tekeningen’, dat wil zeggen: handgetekende animaties op de grens van tekening en film, de boventoon.
Eindigheid en, in niet mindere mate, de ontkenning van eindigheid spelen een belangrijke rol in Bakkers werk. Maar de onderwerpen variëren van monumentaal aandoende architectonische ontwerpen, zoals de ‘Stadion Inverso-serie’, tot schijnbaar eenvoudige lijntekeningen als ‘Between a Thought’.
Tijdens de expositie ‘Resolutions’ toont Bakker diverse werken waarin de handgetekende lijn de verbindende factor is. Zijn werk is eerder omschreven als: ‘bijzonder eerlijk, ontwapenend van karakter en gelaagd met een knipoog’.

distillatie ‘be-tekeningen: over het (on-)zegbare in beeld en taal

Datum: 26 juni 2011
Met medewerking van: Sacha Bronwasser, Rik Smits en Matthias van de Vel

Sacha Bronwasser. ‘Wie kan lezen, zal lezen’
“Een lezing uitspreken is iets anders dan hem zwart op wit in een publicatie zetten. De uitgesproken woorden blijven achter in de tijd en worden door elke toehoorder in zijn of haar herinnering tot iets anders gekneed. De gedrukte tekst kan geen kant meer op, als een vlinder die opgeprikt wordt door de verzamelaar. Hij moet in deze vorm nog een hele tijd mee. Het is een gegeven dat op een wonderlijke manier bij het werk van Joost Bakker past.”
Schrijfster Sacha Bronwasser spreekt over de kracht van taal in de kunst, naar aanleiding van Bakker’s korte film ‘In Other Words’.

Rik Smits over het taalvermogen van de mens
“Linkshandigen zijn dom, dwars en onhandig, maar gelukkig gaan ze gauw dood. Ze zijn ook geniaal en creatief, maar wel een beetje gek. Dat soort achteloze ideeën is in onze overwegend rechtshandige wereld gemeengoed. Arme rechtshandigen, ze hebben niet in de gaten dat de natuur ze zelf al even scheef bedeeld heeft. Net zo min als ze beseffen hoe raadselachtig de handvoorkeur van de mens eigenlijk is, om van benigheid, ogigheid en tongigheid nog maar te zwijgen.”
Rik Smits schrijft in zijn boek ‘Het raadsel van de linkshandigheid’ (2010) over de oorzaken en de gevolgen, de vooroordelen en de feiten van onze eenzijdigheid. Maar ook over hoe symmetrie en de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ alle culturen en ieders wereldbeeld al vanaf de vroegste tijden bepaald hebben. Hoe die begrippen onze sympathieën en antipathieën beïnvloeden en wat ze betekenen voor strips, films, foto’s, schilderijen en schriftsystemen.
Taalkundige, schrijver en journalist Rik Smits geeft in zijn lezing een prikkelende visie op het ontstaan van het menselijk taalvermogen.

Matthias van de Vel over ‘Untitles’
Schrijver Matthias van de Vel vertelt over zijn samenwerking met Joost Bakker voor de animatiefilm ‘Untitles’. Deze film bestaat uit een aaneenschakeling van bewegende woorden die de toeschouwer (op een prettige manier) hoofdbrekens bezorgen.

videoportret

publicatie

Uit de tekst van Sacha Bronwasser:
“Tekenen is geen schrijven. Joost Bakker tekent de letters voor ons uit, hij laat ze zelfs in animaties ontstaan. De manier waarop dat gebeurt, met een lichte trage schaduw die er achteraan trekt als een zwarte sluier, is misschien wel de mooiste illustratie van de uitspraak van Paul Klee dat tekenen een lijn is die uit wandelen wordt genomen.”
bestellen

pers

persbericht