‘ONTMOETING № 20’
Ton van der Laaken en Pieter Bijwaard

11 mei 2014 - 13 juli 2014

In ‘ONTMOETING № 20’ van Ton van der Laaken en Pieter Bijwaard komen twee kunstenaarshoudingen samen. In dit razend snelle tijdperk van beeldovervloed zoeken de kunstenaars naar een poëtische, kalme werkwijze.
In De Ketelfactory hangt een viltcocon, waarin de bezoeker zich kan terugtrekken. Zittend in de coconruimte kan hij of zij zich ‘ontbeelden’. De gedachtenstroom wordt niet op gang gebracht maar eerder leeg gemaakt, getransformeerd en tot rust gebracht. Uit deze ervaring is een serie tekeningen voortgekomen die in de tentoonstelling zijn opgenomen. De tekeningen laten ‘mogelijke momenten van verschijnen’ zien.
Pieter Bijwaard toont ondermeer zijn vijfluik ‘Frequenties’, dat is opgebouwd uit 42.525 met de hand geponste en beschilderde puzzelstukjes.

Ton van der Laaken

De werken van Ton van der Laaken zijn ‘stilte interventies’, mentale ruimten in de vorm van installaties, fotowerken en tekeningen. Van der Laaken woont en werkt in Arnhem en Düsseldorf. Gedurende vele jaren heeft hij impressies verzameld van de manier waarop licht zichzelf manifesteert in lege ruimte. Deze impressies legde hij vast in verschillende media. Tijdens zijn vele reizen fotografeerde hij het licht in lege ruimten, zoals lege hoeken, fabrieken, bunkers, opgravingen in Egypte, kloosters, een gevangenis en een parkeergarage. Sinds 1996 is hij docent ‘Experimentele beeld en ruimte concepten’ aan de University of Applied Science te Düsseldorf (D).

Pieter Bijwaard

Het is niet eenvoudig om het werk van Pieter Bijwaard te definiëren. Zoveel stijlen en technieken, los, strak, kleurrijk, zwart/wit, figuratief en abstract. Toch is elk beeld onmiskenbaar van dezelfde maker. Ongeacht de techniek die gehanteerd wordt, is er telkens sprake van een bijna tastbare wereld achter de vorm.
Waar het over gaat blijft een mysterie, maar het beeld dat wordt waargenomen brengt de kijker ergens waar het geheimzinnig is en intens. Het beeld kan sober zijn, maar ook complex en doorwerkt. Experiment en vaardigheid gaan hand in hand, zodat het werk een levendige vakkundigheid uitstraalt. De kunstenaar behoudt ten alle tijde de vrijheid om te onderzoeken en te veranderen. Wat alle werken gemeen hebben is het formaat (32,5 x 25 cm), waarop het is afgebeeld. Uitzonderingen hierop zijn het ‘magnum opus’ ‘Frequenties’ (2009-2010) en de tekeningen die hij vervaardigde voor de vele boeken die hij (meestal in samenwerking met schrijvers en dichters) maakte.

distillatie ‘ONTMOETING № 20’

Datum: 15 juni 2014
Met medewerking van: Arien van Erkelens, Ad Groot en Wim Bosman

Arien van Erkelens over mediteren
Arien van Erkelens is afgestudeerd in de filosofie, met als specialisme metafysica en cultuurfilosofie. Nog steeds verdiept hij zich praktisch en theoretisch in de wijsheidsscholen van de verschillende religies. Vanuit deze achtergrond is hij therapeut bij zingevingsvragen. Hij werkt sinds 1992 als regressietherapeut. Arien van Erkelens spreekt over het mediteren in het donker.

Recital door Ad Groot en Wim Bosman
Een halve eeuw liefde voor de Indiase muziek. In de jaren zestig oefenden ze al eens samen, Ad Groot op sitar en Wim Bosman op tabla. De musici zijn ook beeldend kunstenaars, die sinds enige jaren genieten van het samen musiceren.
Ad Groot (sitar) en Wim Bosman (tabla) geven een recital van Indiase muziek.

videoportret

publicatie

Frits de Coninck over het werk van Pieter Bijwaard: “Wat zich op het eerste oog aandient als grote ritmisch opgebouwde vlakken waarin de kleuren meanderen en alle kanten uit lijken te gaan, blijkt op detailniveau een zorgvuldig geordend spel van ontelbare kleine elementen in kleur. Ze hebben de vorm van stukjes uit een klassieke legpuzzel, met dat karakteristieke profiel dat exact en maar op één manier past in de tegenvorm van aanliggende stukjes, om met elkaar die ene bedoelde voorstelling tevoorschijn te halen. In de handen van Pieter Bijwaard is het stukje voor stukje geschapen beeld geen voorstelling van de overbekende wereld, maar een abstracte compositie in kleur. Tezamen vormen al die kleine elementen een open, ritmisch en voortdurend veranderend beeld, een autonoom beeld dat nergens lijkt op iets dat in de concreet zichtbare wereld is terug te vinden, en dus alleen maar naar zichzelf verwijst.”

Frits de Coninck over het werk van Ton van der Laaken: “Pas bij het weggaan zie ik het. Een amorf object, een raadselachtig klein beeld, hoog aan de wand van de woonkamer. Het is een taps toelopend omhulsel van rijstpapier dat zich aan de onderkant naar de wand voegt. De voorkant, een stuk smaller dan de voet, is open. Maar je kunt er toch niet goed inkijken, omdat het te hoog hangt en het beeld donker is van binnen. Het is een vooralsnog lastig te definiëren object, waar geen plan aan vooraf lijkt gegaan en dat niet uitkomt in een weloverwogen vorm. Dit is wat het is: een vorm van ‘zijn’ die in de materie een gestalte heeft gekregen.”
bestellen

artikelen

Devotie in een cocon van vilt – Peter Henk Steenhuis in Trouw

De viltcocon – Boedhamagazine

Laat je niet in de luren leggen – Peter Henk Steenhuis met René Gude in Trouw

pers

persbericht