‘Pulsar Project’
Anna Mikhailova en Pim Piët

3 maart 2013 - 28 april 2013

De tentoonstelling ‘Pulsar Project’ van componist en musicus Anna Mikhailova en beeldend kunstenaar Pim Piët transformeert de tentoonstellingsruimte van De Ketelfactory in een ‘pulserende’ ruimte waarin muziek en (bewegend) beeld naar samenhang en confrontatie zoeken.

Beide kunstenaars werken sinds 2011 aan het project, waarin geluid, muziek, beeldenreeksen en film samenkomen. In De Ketelfactory is dit totaalkunstwerk voor het eerst te beleven. Het ‘Pulsar Project’ gaat over energie, ritme en gelaagdheid. Een ‘pulsar’ kan gedefinieerd worden als het innerlijke ritme dat alle processen in de wereld leidt. Het is de verbindende schakel tussen tijd en ruimte. Niet voor niets is het een inspirerend gegeven in de kunst. In deze tentoonstelling gaan beeld, animatie, geluid en muziek de confrontatie met elkaar aan. Door de veelheid aan indrukken wordt de zintuigelijke ervaring van de toeschouwer op scherp gesteld. Hij of zij wordt deel van het kunstwerk en kan ingrijpen, niet alleen door zich in het werk te begeven, maar ook door beeld en geluid te beïnvloeden.

Anna Mikhailova

Anna Mikhailova is een jonge, inmiddels wereldwijd bekende Russische componist en kotospeler die zich richt op samenwerking en multimediale uitvoeringen. Sinds enkele jaren woont en werkt zij in Nederland. Recente projecten zijn de opera ‘Michele Frankenstein’ en ‘Pulsar Project’, dat ontstond uit een samenwerking met Pim Piët.

Tijdens de opening van de tentoonstelling worden twee ‘short stories’ uit de compositie ‘Pulsar Project’ van Anna Mikhailova uitgevoerd door LFA – Letters From Abroad.

Pim Piët

Beeldend kunstenaar Pim Piët combineert in zijn schilderijen taal en beeld. Tijdens het schilderkunstige proces komen beide samen in wat hij noemt ‘een vorm van visuele poëzie en bespiegeling’. Taal springt over in beeld en beeld in taal, waardoor het onmogelijk is houvast te vinden in het geheel. Zo’n fixatiepunt is nog minder traceerbaar in de animatiefilm en het werk voor fenakistoscoop die hij voor ‘Pulsar Project’ maakte. In die werken gaat stilstaand beeld over in bijna ruimtelijk te ervaren filmbeelden.

distillatie ‘Pulsar Project’

Datum: 31 maart 2013
Met medewerking van: Wim Hermsen, Samuel Vriezen en LFA – Letters From Abroad

Deze distillatie is niet doorgegaan.

videoportret

publicatie

Uit de tekst van kunstcriticus Frits de Coninck: “Wat PULSAR zou kunnen zijn, werd duidelijk bij het concert dat Anna Mikhailova speciaal voor dit samenwerkingsproject heeft gecomponeerd. […] De muziek, aangevuld met stemmen en elektronica, golfde door de ruimte, in een dertig minuten durende beweging. Heen en weer, soms fluisterend, dan weer heftig, in een ritme dat voortdurend wisselde. Instrumenten en stemmen die elkaar aanvulden en onderbraken, die aanzetten en zich inhielden. Zo vielen tijd en ruimte, vorm en betekenis samen in een doorgaande golving van muziek, gerealiseerd door stemmen en instrumenten die op elkaar reageerden. Alsof de cyclische muziek een onzichtbaar web spon in de ruimte. Draad na draad werd eraan toegevoegd, van het ene instrument naar het andere, van stem naar stem en weer terug. De luisteraars stonden erbij en werden in het web getrokken.”

De compositie ‘pulsar project’ is te beluisteren op de bijgevoegde CD.
bestellen

pers

persbericht