‘Waarnemen | waarnemen’
Jan Andriesse en Winnie Teschmacher

10 april 2011 - 29 mei 2011

Openingswoord door Guido de Werd, directeur Museum Kurhaus, Kleef.

Toen Jan Andriesse werd uitgenodigd voor een tentoonstelling in De Ketelfactory, ontdekte hij in een eerste verkennend gesprek bij Winnie Teschmacher, directeur van De Ketelfactory, een gedeelde fascinatie voor stilte en licht. Het leidde tot de tentoonstelling ‘Waarnemen | waarnemen’, waarin Jan Andriesse de glaskunstenaar Winnie Teschmacher ontmoet. Zij werkt sinds 1983 als beeldend kunstenaar. In 2009 richtte zij De Ketelfactory op.

Gijsbert van der Wal over de tentoonstelling:
“Ruim twee jaar geleden werd De Ketelfactory verbouwd tot projectruimte en glaskunstenaar Winnie Teschmacher zwaait er sindsdien de scepter. Kunstenaars die ze uitnodigt mogen soms zelf kiezen met wie ze samen willen exposeren. Tot Teschmachers verrassing koos schilder Jan Andriesse háár als mede-exposant. Maar hij had gelijk: hun werk blijkt verwant.
In De Ketelfactory hangt van hem een bijna wit doek waar alle kleuren van de regenboog in doorschemeren. Andriesse’s regenboog is bijna net zo ongrijpbaar als de echte. Je kunt er de vinger niet op leggen waar de ene kleur in de andere overgaat. Winnie Teschmacher werkt in glas, een keihard materiaal, maar ze polijst zo zorgvuldig dat het, althans optisch, óók zacht en ongrijpbaar wordt. Je krijgt er haast geen vat op met je ogen. Je moet er eigenlijk niet over praten of schrijven – je moet ze bekijken van alle kanten.” (bron: Gijsbert van der Wal. Water in waterverf. In: NRC Handelsblad, april 2011)

Jan Andriesse

Het werk van Jan Andriesse gaat over stilte, licht en zwaartekracht. Als schilder verhoudt hij zich tot fenomenen die bijna niet te verbeelden zijn. Keer op keer onderzoekt hij de werking van het daglicht, de beweeglijkheid van reflecterend water en de manier waarop we dergelijke verschijnselen waarnemen. Hij laat zich inspireren door natuurwetenschappelijke inzichten en poëtische en filosofische overwegingen. De kunst van Jan Andriesse streeft naar een ideaal van helderheid en eenvoud.

Winnie Teschmacher

Winnie Teschmacher begon te experimenteren met de mogelijkheden van glas. Ze blies, boog en sleep het. Al werkend ervoer ze dat ze niet zozeer met materie werkte, maar met licht en ruimte. “Dankzij vervormingen en reflecties zien wij het glas. Een lens of een stuk glas doet je beseffen dat we geen dingen zien om ons heen, maar licht. Onze ogen zijn gevoelig voor licht, niet voor dingen. Het zien van materie is een illusie, het zien van licht een realiteit.” In haar nieuwe werk, dat te zien is op de tentoonstelling, laat ze haar fascinatie zien voor stilte en licht.

distillatie ‘Over de tijd’

Datum: 22 mei 2011
Met medewerking van: Dorothea Franck en K. Michel

Dorothea Franck. ‘Klepsidra’
“Verloopt de tijd of staat zij stil, en zijn wij het die bewegen?” vraagt Dorothea Franck zich af. Wat gebeurt er als wij kijken en opnieuw kijken, naar de fenomenen uit de natuur, de omgeving, de kunst en onszelf? Opnieuw kijken betekent nieuwe dingen ontdekken, wat beweging tot gevolg heeft. Tijd en beweging hebben met elkaar te maken. De mens heeft allerlei manieren gevonden om de tijd aan te geven en de tijd verbindt ons met de aarde en het dagelijkse bestaan. Maar bestaat tijd echt?
Taalfilosoof Dorothea Franck spreekt over het ‘onvangbare’ fenomeen tijd.

K. Michel over tijd en licht
“Water is een meervoud en licht idem / Alles wat ik van de hemel weet / heb ik onder mijn voeten op straat / gezien in de regenplassen”
De dichter K. Michel draagt enkele van zijn gedichten voor, waaruit zijn fascinatie voor tijd en licht spreekt.

videoportret

publicatie

Uit de tekst van Dorothea Franck:
“Men zegt dat dichters uiteindelijk altijd over de liefde en de dood schrijven. Maar je kunt ook beweren dat ze altijd over de tijd schrijven, want liefde, dood en de dingen die voorbijgaan bewegen zich tenslotte allen in de stroom van tijd en vergankelijkheid. Tijd in de betekenis van ervaren tijd.”
bestellen

artikelen

Licht – Froukje Holtrop in Musis

Water in waterverf – Gijsbert van der Wal in NRC

Een stilte waarin álles is – Peter Henk Steenhuis in Trouw

pers

persbericht