‘Ontmoeting #2’, editie 2
Karin van Pinxteren en Roland Schimmel

23 oktober 2009 - 29 november 2009

Karin van Pinxteren is de spil binnen de tentoonstelling ‘Ontmoeting #2’, waarvoor zij Henk Olijve (editie 1) en Roland Schimmel (editie 2) heeft uitgenodigd. In de periode van voorbereiding begonnen zij aan een intensieve dialoog, die resulteert in een dynamische tentoonstelling van wisselende ontmoetingen en verschuivingen. De handeling en de ruimtelijke existentie bepalen twee maanden lang de tentoonstellingsplek.

In de tweede editie, met Roland Schimmel, wordt een ruimtelijke ervaring opgeroepen die directe aandacht opeist. De handelende personages zijn verdwenen, de aanwezigen zijn de bezoekers zelf die een fysiek onderdeel worden van de werken. Karin van Pinxteren maakt een werk dat gedurende de hele tentoonstellingsperiode transformeert. De dynamiek van de samenwerking tussen de kunstenaars, werkt door in de Distillatie die de kunstenaars hebben samengesteld en die een wervelende context biedt aan hun presentaties in de tentoonstellingsruimte.

Karin van Pinxteren

Karin van Pinxteren onderzoekt in haar de werk de fysieke tegenstelling tussen ‘benaderen’ en ‘afstand’ en het psychische spanningsveld tussen ‘toenadering’ en ‘afstandelijkheid’. Ze gebruikt daarvoor verschillende disciplines. Zo staat in haar performances een protocollaire vrouw centraal. In haar twee- en driedimensionale werk krijgt haar onderzoek onder andere vorm in grote installaties, zoals de ‘Existentiële interieurs’ die een beeld geven van de ruimte waarin ze worden getoond. Haar werk is een aaneenschakeling van notities over het bekende en het onbekende, over pogingen tot communicatie en vraagstellingen over kunst.

Roland Schimmel

Roland Schimmel stuurt aan op een visuele kortsluiting. Hij manipuleert de waarneming op het niveau van haar onbewuste reflexen. Nabeeld en nabeeldwerking, en daarmee het kijken als dynamisch proces, staan centraal. Wanneer beeld en (geschilderd) nabeeld tegen het organische proces van de waarneming in gelijktijdig ineen worden geperst, ontstaat een onhoudbare druk. Werkelijkheid en schijn lijken interactief vanuit het oog op het doek te worden geprojecteerd. Dit gebeuren brengt een enerverend gevoel van machteloosheid teweeg. Speciaal voor De Ketelfactory maakt hij ‘Zwarte Zon’, een muurschildering met daarop de projectie van een video-animatie. Een grote witte wand wordt omgetoverd tot een bewegend, driedimensionaal beeld.

distillatie ‘In de coulissen van het universum’ – Karin van Pinxteren

Datum: 8 november 2009
Met medewerking van: Karin van Pinxteren, prof. dr. Harm Habing, Alex de Vries en ds. Jessa van der Vaart

Karin van Pinxteren. In de coulissen van het universum
“Als beeldend kunstenaar denk ik vanuit beeld, maar bij de gedachte over het universum als eindige ruimte kan ik me niets in beeld voorstellen. Hoewel ik fotografisch denk over het heelal, komt er iets ander uit mijn handen. Ik denk in ruimte, en daarom zit mijn fascinatie vooral in de vraag waar en hoe het ruimtelijke eindigt.” Karin van Pinxteren spreekt over de onmachtige verhouding van de mens tot het universum en over de verbeelding die dat vrijmaakt bij de kunstenaar.

Prof. dr. Harm Habing. Ook het doen van wetenschappelijk onderzoek is kunst
“De nu bekende grootte van het heelal is een onvoorstelbare ruimte waar naast de aanwezigheid van het sterrenstelsel in graden het absolute nulpunt heerst. Die ruimte is vanaf de aarde in de nacht te zien. Het verdwijnen van het daglicht maakt de persoonlijke ruimte kleiner, maar de ruimte van het universum groter. Dichtbij is niets meer te zien, ver weg is juist meer te zien. De beeldende kunst en de wetenschap hebben door de eeuwen heen visies en bevindingen verbeeld, als religieus model, als wetenschappelijk model, als verhalend model.” Astronoom prof. dr. Harm Habing spreekt over de invloed van levensvisies en beroepen op onze verbeelding van het universum.

Alex de Vries. Hoop, geloof en liefde
“Wetenschap en geloof gaan over hetzelfde: over iets wat we niet weten. Wetenschap benadert dat onbekende gebied op rationele wijze door kennis en feiten te verzamelen en die ten opzichte van elkaar te onderzoeken door middel van veelzijdige experimenten die methodisch worden vastgelegd. Geloof heeft niets proefondervindelijks. ‘Waarheid’ is in religie net zo onwillekeurig als de grootheden die daarmee in de kunst in één adem worden genoemd: het schone en het goede.” Schrijver, adviseur en uitgever Alex de Vries spreekt over de zin van het leven.

Ds. Jessa van der Vaart. Hemel en aarde
“Als wij nadenken over het universum, dan zegt de Bijbel dus: ‘hemel en aarde’. Ongetwijfeld hebben de Bijbelschrijvers bij het woordje “hemel” gedacht aan de ruimte boven ons hoofd. Maar dat is nog niet alles. De hemel is vooral een beeld, een symbool voor de verborgenheid van God. Hij is verborgen voor het menselijk oog.” Theoloog en predikant Jessa van der Vaart spreekt over ons beeld van God en de hemel.

distillatie ‘Be a good Servant’ – Roland Schimmel

Datum: 13 december 2009
Met medewerking van: Wouter van Riessen, Kinke Kooi, Ton van der Laaken, Alex de Vries, Karin van Pinxteren en Roland Schimmel

Roland Schimmel:
“Ik ontmoette Om Bing in 1983 toen ik voor een periode van 4 maanden in Solo op Centraal Java verbleef. Hij had een praktijk als acupuncturist en was daarnaast meester in vechtsporten en Zen. Hij hielp mij in enkele weken af van een hardnekkige voorhoofdsholteontsteking en maakte mij en passant deelgenoot van zijn ideeen over hoe een goed leven te leiden; die gesprekken maakten veel indruk op me. Zoals bijvoorbeeld toen het onderwerp vrouwen ter sprake kwam en hij me aanraadde: ‘be a good servant’. Dat zinnetje is altijd door mijn hoofd blijven spoken.

De zin vlamde ook op in mijn geheugen bij het zien van performances van Karin van Pinxteren, waarin zij optreedt als gastvrouw in haar eigen tentoonstellingen: zij lijkt zich dienstbaar en gastvrij op te stellen, maar is zij dat wel echt, wanneer zij de bezoekers tegelijkertijd letterlijk op de hand bestempelt als ‘part of my collection’…?

‘Be a good Servant’ heb ik als motto gekozen voor een middag met gesprekken en muziek in het kader van de lezingenreeks ‘de Distillatie’ in de KetelFactory.
Polariteit staat deze middag als vraagstelling centraal op allerlei niveaus:

  • het lichaam in dienst van de Platoonse ‘ideeënwereld’ (‘idee’ als voltooid verleden tijd van waarnemen);
  • de geest als reflectie op – en in dienst van het fysieke overleven;
  • de natuur als meesteres van alle kunst (Cezanne: ‘être un miroir parfait’);
  • de kunst als leidraad en lichtend voorbeeld voor het leven;
  • de theorie en de praktijk;
  • vrouwelijke en mannelijke energie in de kunst.

Mij staat een middag voor de geest waarin polariteit wordt belicht vanuit het oogpunt van z’n complementaire nabeeld.”

videoportret

publicatie

Bij ‘Ontmoeting #2, editie 2’ verschijnen twee publicaties, ‘Karin van Pinxteren’ en ‘Roland Schimmel’. Uit de inleidingen van Winnie Teschmacher:

Over Karin van Pinxteren: “De Ketelfactory is veranderd in een ruimtelijk podium waarin toenadering en beslotenheid, de thematiek van Van Pinxteren, de drager is. De passie van deze totaalkunstenares heeft zich voortgezet in de samenwerking naar een fascinerende Distillatie. De bewandelde wegen gonzen na in deze publicatie.”
bestellen

Over Roland Schimmel: “De schildering en projectie samen geven ieder ogenblik een nieuwe waarneming: van chaos tot rust, van veel beelden tot één vloeiend beeld. Tijd wordt een ondergeschikte factor. Het neemt je mee naar een wereld van licht en ruimte, en dat gebeurt alleen door je over te geven aan je eigen waarneming.”
bestellen

artikelen

Het rode tapijtje nodigt je ten dans – Peter Henk Steenhuis in Trouw

Zo kijken onze ogen – Peter Henk Steenhuis in Trouw

pers

persbericht