‘Trinitas Highway’
Jasper van Aarle, Wineke Gartz en Florian Krepčik

23 februari 2014 - 27 april 2014

Gastcurator: Florette Dijkstra

Een jaar na de tentoonstelling ‘unexpressive’, gecureerd door Florette Dijkstra, zet zij opnieuw een presentatie neer: ‘Trinitas Highway’, een tentoonstelling met veel bewegend beeld, objecten en installaties.
De Ketelfactory is ‘gasthuis’ geweest voor een artist in residence: Wineke Gartz heeft gedurende een periode van ruim tien dagen haar atelier verplaatst naar Schiedam. Vanuit een explosie aan tekeningen, materialen, videobeelden, teksten en kleurvlakken, verbond zij haar wereld aan die van De Ketelfactory. Daarmee heeft zij een intrigerend kunstenaarssettlement gerealiseerd.
Florian Krepçik maakte een bioscoopruimte waar zijn nieuwe film de toeschouwer meevoert in de wereld van gaming, Italiaanse filmgeschiedenis en vervreemdende verhaallijnen.
Jasper van Aarle heeft een dubbelpresentatie gemaakt. Tijdens de opbouw van zijn tentoonstelling heeft hij veel werken naar binnen gebracht en daaruit een weloverwogen keuze gemaakt die zicht biedt op zijn grote fascinatie voor de ‘eeuwige wording’ van alles wat is.

Bij de opening kwam een nieuwe uitgave van KUNSTWORDTTERUGKUNST uit: een prachtig kunstenaarsboek van Jasper van Aarle, waarin alle facetten van zijn werk aan bod komen. Halverwege de tentoonstelling veranderde hij de opstelling en groeide er in korte tijd een installatie die het uitgangspunt van al zijn werken in alle variaties toont.

De bezoeker van de tentoonstelling betreedt drie werelden die beogen hem of haar meer bewust van zichzelf en de wereld te laten vertrekken.
Speciaal bij deze tentoonstelling geeft Florette Dijkstra een serie lezingen, met als titel ‘Kunst op leven en dood’.

Jasper van Aarle

Jasper van Aarle maakt, tekent en schrijft zich een weg door het leven, met zijn beleving als routekaart en de verbeelding als verkenningsgebied. Om die metafoor naar het concrete te trekken, zijn de dingen die uit zijn overlevingstocht voortkomen te raadplegen als fysieke legenda-eenheden, die ook anderen in staat stellen enigszins wegwijs te worden in de woeligheid waarin we als denkend wezen verkeren. Kern van het werk dat hij toont in De Ketelfactory is zijn kersverse publicatie ‘Abstractacadabra/BinnensteBuiten’, waarin hij zijn zoektocht naar de ‘eeuwige wording’ in woord en beeld heeft vastgelegd. Een dik boekje vol poëzie, semi-wetenschappelijke verhandelingen, dagboekaantekeningen, schetsen en een beeldarchief.

Wineke Gartz

Wineke Gartz is het meest bekend om haar tekeningen en multimedia-installaties die ze vaak in situ componeert. In haar archaïsche settings combineert ze onder meer videoprojecties, collages, glas, spiegels, licht en muziek tot één geheel met de architectuur. Haar werken paren licht en donker, liefde en dood. In De Ketelfactory gaat ze over de grens tussen binnen- en buitenwereld, ondermeer door video’s te projecteren op de ramen van de tentoonstellingsruimte. Het werk is nooit hetzelfde, elke intrede in haar installatie zal andere indrukken teweegbrengen.

Florian Krepčik

Florian Krepčik is filmkunstenaar. Hij verkent ruimtes (van berghok tot virtuele video-game-stad) en verlost ze van hun identiteit. Dat leidt tot films waarin Krepčik deze ruimtes als opgeslokte werelden toont. Door bewust gebruik te maken van muziek en tijd, neemt het vertrouwde ongewone eigenschappen aan. De vraag is niet alleen wat we zien, maar vooral hoe we zien. In De Ketelfactory toont hij het spannende vervolg op zijn debuutfilm ‘Is it real love? Of course not!’.

lezingencyclus

In vier lezingen, verdeeld over vier avonden, vertelt beeldend kunstenaar en schrijver Florette Dijkstra over haar zoektocht naar de bronnen van kunst. Zij vraagt zich af wat de relatie is tussen kunst, leven en dood, en hoe ‘menselijk’ kunst eigenlijk is. En wat valt er te voorspellen over de toekomst van het beeld? Aan de hand van werken van schrijvers, filosofen en beeld- en filmfragmenten begeven we ons in een gebied waar de taal stilvalt en het beeld verduistert. ‘Trinitas Highway’ is de derde tentoonstelling die zij als gastcurator in De Ketelfactory maakt.

distillatie ‘Crossroads’

Datum: 13 april 2014
Met medewerking van: Patricia Pisters en Alex de Vries

Voor de drie kunstenaars in ‘Trinitas Highway’ is ‘film’ een belangrijk medium. Alledrie zetten ze het op een andere manier in. Het roept de vraag op hoe ‘film’ functioneert in de hedendaagse beeldende kunst.

Patricia Pisters over de relatie tussen film en beeldende kunst
Patricia Pisters, schrijver en hoogleraar filmwetenschappen (Universiteit van Amsterdam), vertelt het grote verhaal over de relatie tussen film, cinema en beeldende kunst aan de hand van het werk van ondermeer regisseur Alfred Hitchcock en dat van de kunstenaars in deze tentoonstelling.

Alex de Vries over ‘kunstenaarswerelden’
Kunstenaars creëren hele ‘werelden’ waar je als toeschouwer echt ‘in’ moet gaan. De drie kunstenaars in de tentoonstelling ‘Trinitas Highway’ zijn typisch makers van ‘werelden’ die je als bezoeker moet betreden. Ze verleiden je daartoe, ieder op eigen manier. Hoe ver strekken die werelden zich uit? En wat gebeurt er als je ze betreedt – kom je er ooit ongeschonden uit?
Schrijver, adviseur en uitgever Alex de Vries vertelt over de ‘werelden’ van kunstenaars die hem persoonlijk fascineren en in zijn beroepspraktijk een grote rol spelen.

Florian Krepčik: ‘Is it real love? Of course not!’
De film ‘Is it real love? Of course not!’ van Florian Krepčik wordt getoond. Met deze film won Florian Krepčik de TENT Academy Award en de Lucasprijs 2013.

videoportret

publicatie

Uit de tekst van Florette Dijkstra: “Achter elk gedicht en kunstwerk doemt Mnemosyne op. Ze is overal waar wordt gememoreerd. Ben je eenmaal door haar aangeraakt, dan blijf je haar gedenken. Zij geeft de dingen een naam, waardoor wat onzichtbaar is toch verschijnt en de mensen met elkaar kunnen communiceren. Zonder haar zou elk gesproken woord op slag vergeten zijn. Er zou geen overlevering zijn, geen samenleving kunnen ontstaan. Die zou zich niet kunnen ontwikkelen. Mnemosyne: het geheugen van de wereld.”
bestellen

artikelen

Door het raam naar de andere wereld – Peter Henk Steenhuis in Trouw

Kunst van de dag – Anneke van Wolfswinkel op Artnet

pers

persbericht