Door het beeld

Drie jaar begon een unieke samenwerking tussen De Ketelfactory en journalist Peter Henk Steenhuis van Dagblad Trouw. Steenhuis vroeg tussen 2012 en 2015 eenentwintig beeldend kunstenaars die exposeerden in De Ketelfactory naar de bronnen van hun werk. Het ging hem in zijn gesprekken niet om een interpretatie van het werk, maar om de bezieling of inspiratie waaruit het werk voortkomt. Die kan liggen in een religieuze bron, maar evengoed een filosofische, wetenschappelijke of anderszins levensbeschouwelijke oorsprong hebben. Wie doorvraagt stuit op reflecties over stilte, rust, licht, eenheidservaring, filosofie, verbinding en mystiek, maar ook over wiskunde en wetenschap.
door het beeld | door het woord, dat in het voorjaar van 2015 verscheen. Het tweede deel van dit boek bevat gesprekken tussen Steenhuis en filosoof René Gude, die ingaat op de concepten die de kunstenaars aandroegen. Het werden eigenzinnige beschouwingen waarin de filosoof en de journalist samen door de woorden rollen en tot nieuwe inzichten komen. Filosofie op z’n Gudiaans.

De kunstenaars uit door het beeld I door het woord doen mee aan de kunstmanifestatie Snapshot of a larger order in 2016.